Spotkanie Komendy Hufca

Informacje

krzyz

Informuję, że zapowiedziana na dzień 4 czerwca Rada Drużynowych zostaje odwołana.

Jednocześnie w dniu 4 czerwca od godziny 17:00 do 18:00 dyżurować będzie Komenda Hufca wraz z Komisją Rewizyjną.

31 maja, o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie Komendy Hufca. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy.

Rafał Raczkowski

Uchwała nr.1/2016

Uchwała nr 1/ 2016

z dnia 05. 05. 2016

Komendy Hufca ZHP w Nysie im. Karpatczyków

w sprawie

przyjęcia instrukcji zasad i techniki przeprowadzenia inwenteryzacji

oraz kasacji składników majątkowych w Hufcu Nysa.

 

&1

Komenda Hufca Nysa działając na podstawie &52 ust 2 pkt 8 Statutu ZHP postanawia:

 1. Wprowadzić i zatwierdzić jako obowiązującą w Hufcu Nysa ZHP Instrukcję w sprawie zasad i techniki przeprowadzania inwenteryzacji oraz kasacji składników majątkowych w  Hufcu Nysa ZHP.
 2. Instrukcję stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Arkusze spisowe z Hufca Nysa ZHP odbiera Przewodniczący Komisji Inwenteryzacyjnej. Przewodniczący sporządza protokół i przekazuje komplet dokumentów do Hufca Nysa ZHP
  w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu inwentaryzacji.
 4. Inwenteryzację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującą w ZHP Instrukcją Inwenteryzacyjną.

&2

Powołuję Komisję Inwenteryzacyjną w Hufcu Nysa ZHP w następującym składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji – dh pwd. Ninę Prach
 2. Z- ca przewodniczącej Komisji- dh Łukasz Jakubowski
 3. Członek Komisji – dh. Krzysztof Urbański

&3 

 1. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na 28. 05. 2016r.
 2. Termin zakończenia inwenteryzacji ustala się na dzień 29. 05. 2016r.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca
Adam Mazguła

Rozkaz L4/2016

 Nysa 05.05.2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Nysa
im. Karpatczyków

 

ROZKAZ L4/ 2016

 

2. Hufiec

2.3 Powołania i rozwiązywania sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 05. 05. 2016r. Komisję Inwenteryzacyjną i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

 • Ninę Prach – przewodniczącą komisji
 • Łukasz Jakubowski – z- ca przewodniczącej komisji
 • Krzysztof Urbański – członek komisji

 

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania

3.3.1. Zwalniam  z funkcji drużynowej 8 NDH „ Enklawa ‘’ dh pwd Ninę Prach. Życzę powodzenia w dalszej służbie.

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 8 NDH „ Enklawa’’ dh pwd Sebastiana Kmitę. Życzę powodzenia podczas pełnienia służby. 

Czuwaj !
hm. Adam Mazguła

 

Karpackie Manerwy Taktyczno-Obronne

Informacje

krzyz

W dniach 17-18 czerwca 2016 roku na terenie byłego poligonu Fort II odbędą się Karpackie Manewry Taktyczno- Obronne. Organizatorem jest Hufiec ZHP Nysa przy współudziale lokalnych organizacji oraz służb mundurowych. Zapraszamy wszystkie drużyny do wzięcia udziału :)

Regulamin

Rafał Raczkowski

Rozkaz L3/2016

Nysa 05.05. 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Nysa
im. Karpatczyków

 

ROZKAZ L3/ 2016

 

1. Zarządzenia i informacje 

1.2 Informacje

1.2.1. Informuję, że w związku z objęciem funkcji Komendanta Chorągwi udzieliłem pełnomocnictwa do załatwiania spraw bieżących w hufcu dh. phm. Violettcie Sikorze.

 

3. Drużyny

3.2 Zmiany Organizacyjne

3.2.1. Na wniosek drużynowego dh. Grzegorza Ptaka z dniem 30. 03. 2016r. Rozwiązuję drużynę „Skauci Gór Opawskich”.

3.3. Zwolnienia i mianowania

3.3.1. Zwalniam dh. Grzegorza Ptaka z funkcji drużynowego drużyny „Skauci Gór Opawskich”. Życzę powodzenia w dalszej służbie instruktorskiej.

 

4. Kręgi

4.1. Powołuję Krąg Instruktorski przy Związku Drużyn Ziemi Prudnickiej.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuję dh. pwd. Grzegorza Nowackiego na funkcję przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego działającego przy Związku Drużyn Ziemi Prudnickiej.

13. Inne

13.1. Przyznaję odznakę ” Ratownik ZHP” w stopniu III brązowym następującym druhom:

– dh. Krzysztofowi Kołodziejowi

–  dh. Łukaszowi Chabeckiemu

 

Czuwaj !
hm. Adam Mazguła

 

 

Spotkanie Komendy Hufca

Informacje

krzyz

Dnia 05.05.2016 r. odbędzie się spotkanie Komendy Hufca w siedzibie hufca o godzinie 18:00.

Rafał Raczkowski

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Administracja: phm. P.Spaczek | nysa@zhp.pl
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się