Zbiórka Drużynowych

Informacje

krzyz

Komenda Hufca informuje o Radzie Drużynowych! Spotkanie odbędzie się 12.02. o godzinie 16:30 w harcówce „Piąteczeka”. Proszę o potwierdzenie przybycia oraz kierowanie wszelkich pytań do dh Niny lub dh Violetty.

Rozkaz L1/2016

Nysa 3 lutego 2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant
Hufca ZHP Nysa
im. Karpatczyków

ROZKAZ L1/ 2016

Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam z dniem 23. 01. 2016r, hm. Joannę Brach z funkcji Komendantki l Szczepu Harcerskiego „ ŚWIT” im. Zawiszy Czarnego w Nysie. Dziękuję za osiem lat współpracy i dobrze wykonaną służbę harcerską.

5.3.2. Mianuję z dniem 23. 01. 2016r, phm. Radosława Dunaja na funkcję Komendanta l Szczepu Harcerskiego „ŚWIT”. Życzę powodzenia podczas pełnionej służby.

Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z 20. 01. 2016r. zamykam próbę z wynikiem pozytywnym na stopień przewodniczki dh. Wiktorii Roli i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika

7.2. 1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20. 01. 2016r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Darii Giża . Opiekunką próby jest hm. Joanna Brach.

2. 2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20. 01. 2016r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Jowicie Grodzickiej. Opiekunką próby jest hm. Joanna Brach.

2. 3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20. 01. 2016r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Weronice Klag. Opiekunką próby jest hm. Joanna Brach.

2. 4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20. 01. 2016r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Sebastianowi Szewczulowi. Opiekunem próby jest phm. Radosław Dunaj.

2. 5. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich z dnia z dnia 30. 10. 2015r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Alanowi Dziadkowcowi. Opiekunką próby jest hm. Anna Andrzejewska.

3. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza

3. 1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20. 01. 2016r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. Adrianowi Drobkowi. Opiekunem próby jest hm. Paweł Bandurski.

3. 2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20. 01. 2016r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. Maciejowi Kumali. Opiekunką próby jest hm. Joanna Brach.

3. 3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20. 01. 2016r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. Ewelinie Kowalskiej. Opiekunką próby jest hm. Joanna Brach.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 20. 01. 2016r przyjmuję dh. Wiktorię Rolę w poczet instruktorów ZHP i dopuszczam do Zobowiązania Instruktorskiego.

13.Inne

13.1 Na wniosek opiekuna próby hm. Anny Andrzejewskiej otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej dh. pwd. Grzegorzowi Nowackiemu.

 

 

Czuwaj !
hm. Adam Mazguła

 

XV Urodziny 8 NDH Enklawa

Informacje

XV urodziny 8 NDH Enklawa

Czuwaj! Mam zaszczyt zaprosić Was na jubileuszowe
XV urodziny 8 NDH Enklawa. Mamy nadzieję, że jak co roku będziecie razem z nami świętować tą rocznicę! Sprawdźcie regulamin, zbierajcie patrol i wysyłajcie zgłoszenia! Czekamy :)

Regulamin | Karta zgłoszeniowa

pwd. Nina Prach

 

Dokument „Organizacja biwaku”

Informacje

krzyz

Informuję, że pojawił się dokument pt. „Organizacja biwaku”. Określa on dokumenty, które są potrzebne do zgłoszenia biwaku w komendzie hufca. Jest dostępny na podstronie „Dokumenty”.
Zapraszam do zapoznania się z nim.

Rozkaz L12/2015

                                                                                                                             Nysa 27.12. 2015r.

ROZKAZ L12/ 2015r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1.
W związku zrezygnacją dh hm. Dariusza Skirewskiego z funkcji z- cy komendanta ds. programowych informuję o uchwałach Komendy Hufca.

Uchwała nr 1/ 2015r. z dnia 07. 11. 2015r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komendy Hufca,
Uchwała nr 2/ 2015r. z dnia 07. 11. 2015r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Hufca

2. Hufiec

2.1 Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.
Zwalniam hm. Dariusza Skirewskiego z funkcji z- cy komendanta ds. programowych z dniem 07. 11. 2015r.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.
Mianuję pwd. Ninę Prach na funkcję z- cy komendanta ds. programowych z dniem 07. 11. 2015r.
2.2.2. Z dniem 11. 12. 2015r. Powołuję w skład Zespołu Pogramowego Hufca pwd. Wojciecha Kowalskiego.
2.2.3. Z dniem 11. 12. 2015r. Powołuję Zespół Promocji i Informacji Hufca.
2.2.4. Z dniem 11. 12. 2015r. Powołuję na funkcję przewodniczącej ZPiI phm. Violettę Sikorę, oraz współpracowników: dh. Adam Jarząbek, dh. Szymon Mozol, dh. Sebastian Szewczul, dh. Rafał Raczkowski, dh. Mikołaj Chmielak, dh Michał Zgórski.
2.2.5. Z dniem 11,12, 2015r. Powołuję Zespół Kwatermistrzowski Hufca.
2.2.6. Z dniem 11. 12. 2015r. Powołuję na funkcję przewodniczącego Zespołu Kwatermistrzowskiego pwd. Adriana Drobka, oraz współpracowników : dh. Łukasza Jakubowskiego, dh. Sebastiana Szewczula dh. Grzegorz Chomińskiego.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2. 1.
Otwieram okres próbny Prudnickiej Gromadzie Zuchowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z dniem 01.01.2016r.
3.3. Zwolnienia i mianowania
3.3.1.
Mianuję dh. pwd. Ewelinę Czarnecką na funkcję drużynowej Prudnickiej Gromady Zuchowej.

                                                                                                    Czuwaj
hm. Adam Mazguła

Rozkaz L11/2015

Nysa 18.12.2015r.

ROZKAZ L11/2015r.

14. Sprostowania
14.1.
Informuję, że w rozkazie L10/ 2015r. z dnia 11.12. 2015r. w punkcie 1.2.1. podano błędnie skład Komendy Hufca , który został wybrany na zjeździe hufca w dniu 24. 10. 2015r. Podano pwd. Nina Prach – z- ca komendanta ds. programowych, a powinno być hm. Dariusz Skirewski- z- ca komendanta ds. programowych.

14.2. Informuję, że w rozkazie L10/ 2015r. z dnia 11.12. 2015r. w punkcie 1. 2. 4. Podano błędnie skład Komendy ZDZP, podano:

pwd. Łukasz Czarnecki – komendant ZDZP
pwd. Ewelina Czarnecka – z- ca komendanta ZDZP
pwd. Grzegorz Nowacki – kwatermistrz ZDZP
a powinno być :
pwd. Łukasz Czarnecki – komendant ZDZP
pwd. Ewelina Czarnecka – z- ca komendanta ZDZP
pwd. Grzegorz Nowacki – kwatermistrz ZDZP
hm. Leszek Piątkowski – członek komendy ZDZP
pwd. Przemysław Linek – członek komendy ZDZP

14.3. Informuję ,że w rozkazie L10/ 2015r. z dnia 11.12. 2015r. w punkcie 1.2.5. podano błędnie nazwę drużyny, podano: 9 NDH „ Rebelinci” a powinno być: 9 NDH „ Rebelianci”.
Podano Klub TelePaczków – hm. Dariusz Puk a powinno być Klub TerePaczków – hm. Dariusz Puk.

14.4. Informuję, że w rozkazie L10/ 2015r.  Podano błędnie w punkcie o powołaniach 2.3. , że z dniem 11.12. 2015r. Powołuję Komisję Stopni Instruktorskich i mianuję do jego składu hm. Paweł Bandurski, hm. Tadeusz Wilk, hm. Joanna Brach, phm. Magdalena Kowalewska.
A powinno być : w punkcie 2.2. Mianowania w komendzie hufca :
2.2.2. Mianuję skład Komisji Stopni Instruktorskich: hm. Pawła Bandurskiego, hm. Tadeusza Wilka, hm. Joannę Brach, phm. Magdalenę Kowalewską.

14.5.
Informuję, ze w rozkazie L10/ 2015r. podano że zgodnie ze statutem & 26 pkt 1 skreślam z listy członków ZHP dh. Kacpra Szewczuka. dh Kacper Szewczuk został skreślony wcześniej prze drużynową „Agemy” dh. Marię Jamrozik zgodnie ze statutem & 24 pkt 4.

Czuwaj
hm. Adam Mazguła

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Administracja: phm. P.Spaczek | nysa@zhp.pl
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się