Zespół ds. pracy z kadrą

Szef Zespołu ds. pracy z kadrą

phm. Grzegorz Nowacki
grzegorz.nowacki@zhp.net.pl

Członkini Zespołu ds. pracy z kadrą

hm. Anna Andrzejewska
anna.andrzejewska@zhp.net.pl

Członkini Zespołu ds. pracy z kadrą

phm. Paulina Dunaj
paulina.dunaj@zhp.net.pl

Członkini Zespołu ds. pracy z kadrą

phm. Wiktoria Rola
wiktoria.rola@zhp.net.pl

Członek Zespołu ds. pracy z kadrą

phm. Radosław Dunaj
radoslaw.dunaj@zhp.net.pl

Członek Zespołu ds. pracy z kadrą

pwd. Rafał Petrykanin
rafal.petrykanin@zhp.net.pl