Zespół Kwatermistrzowski

Szef Zespołu Kwatermistrzowskiego

phm. Adrian Drobek
adrian.drobek@zhp.net.pl

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego

pwd. Łukasz Jakubowski
lukasz.jakubowski@zhp.net.pl

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego

pwd. Grzegorz Chomiński
grzegorz.chominski@zhp.net.pl

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego

dh. Sebastian Szewczul
sebastian.szewczul@zhp.net.pl