Zespół Kwatermistrzowski


Zespół Kwatermistrzowski
działająca przy Hufcu ZHP Nysa
im. Karpatczyków:


Przewodniczący –phm. Adrian Drobek

  • Email: adrian.drobek@zhp.net.pl

Członek – pwd. Łukasz Jakubowski

  • Email: lukasz.jakubowski@zhp.net.pl

Członek – dh. Sebastian Szewczul

  • Email: sebastian.szewczul@zhp.net.pl

Członek – pwd. Grzegorz Chomiński

  • Email: grzegorz.chominski@zhp.net.pl