Zespół Kwatermistrzowski

Przewodniczący Zespołu Kwatermistrzowskiego

phm. Adrian Drobek
adrian.drobek@zhp.net.pl

Członkowie Zespołu Kwatermistrzowskiego

pwd. Grzegorz Chomiński
pwd. Łukasz Jakubowski
dh. Sebastian Szewczul