Zespół Programowy

Przewodnicząca Zespołu Programowego

pwd. Nina Prach – Drobek
nina.prach@zhp.net.pl

Członkowie Zespołu Programowego

phm. Grzegorz Nowacki
pwd. Wojciech Kowalski
pwd. Sylwia Klimas