Dokumenty zjazdowe

Zjazd odbędzie się 21.11.2009r. w Szkole Podstawowe nr 5 o godz. 8.00.
Drużyną obsługującą zjazd została wybrana 8 NDH Enklawa.

Udostępniam do wglądu dokumenty zjazdowe:

– porządek obrad
– regulamin obrad
– sprawozdanie komendy hufca
– zał. 1 raport kasowo bankowy
– zał. 2 składki instruktorskie i harcerskie
– zał. 3 raport z-cy komendanta ds. organizacyjnych

pwd. Michał Mroczek