Komenda Hufca

Komendantka Hufca ZHP Nysa im. Karpatczyków

phm. Wiktoria Rola
wiktoria.rola@zhp.net.pl

Zastępca Komendantki Komendy ds. pracy z kadrą

hm. Grzegorz Nowacki
grzegorz.nowacki@zhp.net.pl

Zastępczyni Komendantki ds. relacji zewnętrznych

phm. Violetta Sikora
violetta.sikora@zhp.net.pl

Kwatermistrz

pwd. Maciej Kumala
maciej.kumala@zhp.net.pl

Zastępca Komendantki ds. organizacyjnych

pwd. Rafał Petrykanin
rafal.petrykanin@zhp.net.pl

Zastępczyni Komendantki ds. programowych

pwd. Sylwia Klimas
sylwia.klimas@zhp.net.pl

Skarbnik

pwd. Jakub Świczewski
jakub.swiczewski@zhp.net.pl