Komenda Hufca

Komendantka Hufca ZHP Nysa im. Karpatczyków

phm. Wiktoria Hadryś
[email protected]

Zastępca Komendantki Komendy ds. pracy z kadrą

hm. Grzegorz Nowacki
[email protected]

Zastępczyni Komendantki ds. relacji zewnętrznych

phm. Violetta Sikora
[email protected]

Kwatermistrz

pwd. Maciej Kumala
[email protected]

Zastępca Komendantki ds. organizacyjnych

pwd. Rafał Petrykanin
[email protected]

Zastępczyni Komendantki ds. programowych

phm. Sylwia Klimas
[email protected]

Skarbnik

phm. Jakub Świczewski
[email protected]