Komenda Hufca

Komendantka Hufca ZHP Nysa im. Karpatczyków

phm. Violetta Sikora
violetta.sikora@zhp.net.pl

Członek Komendy ds. pracy z kadrą

phm. Grzegorz Nowacki
grzegorz.nowacki@zhp.net.pl

Kwatermistrz

pwd. Maciej Kumala
maciej.kumala@zhp.net.pl

Zastępca Komendantki Hufca ZHP Nysa im. Karpatczyków ds. organizacyjnych

phm. Radosław Dunaj
radoslaw.dunaj@zhp.net.pl

Członek Komendy ds. programowych

pwd. Sylwia Klimas
sylwia.klimas@zhp.net.pl

Skarbnik

pwd. Jakub Świczewski
jakub.swiczewski@zhp.net.pl