Komenda hufca

Skład Komendy Hufca

phm. Wiktoria Hadryś

Komendantka Hufca

wiktoria.rola@zhp.pl

phm. Jakub Świczewski

Skarbnik Hufca

jakub.swiczewski@zhp.pl

phm. Rafał Petrykanin

Zastępca Komendantki ds. organizacyjnych

rafal.petrykanin@zhp.pl

hm. Grzegorz Nowacki

Zastępca Komendantki ds. pracy z kadrą

grzegorz.nowacki@zhp.pl

phm. Sylwia Klimas

Zastępczyni Komendantki ds. programowych

sylwia.klimas@zhp.pl

phm. Violetta Sikora

Zastępczyni Komendantki ds. relacji zewnętrznych

violetta.sikora@zhp.pl

pwd. Maciej Kumala

Kwatermistrz hufca

maciej.kumala@zhp.pl

Komenda hufca jest kolegialną władzą hufca wybieraną przez jego zjazd. Kadencja komendy hufca trwa 4 lata. W skład komendy hufca wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

Dyżury Komendantki Hufca:

  • każdy czwartek online w godzinach od 17:00 – 19:00
  • ostatni czwartek miesiąca stacjonarnie w budynku Hufca Nysa przy ul. Brackiej 7 w godzinach od 17:00 – 19:00
Skip to content