Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

hm. Maciej Paweł Bandurski
pawel.bandurski@zhp.net.pl

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

vacat

Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

pwd. Mikołaj Chmielak
mikolaj.chmielak@zhp.net.pl

Członek Komisji Rewizyjnej

phm. Marek Mróz
marek.mroz@zhp.net.pl


Formularz kontaktowy do Komisji Rewizyjnej Hufca Nysa