Dzień Myśli Braterskiej

Druhny i Druhowie na Dzień Myśli Braterskiej kieruję do Was słowa serdecznych pozdrowień i życzeń wielu sukcesów w służbie harcerskiej i życiu osobistym.Dzień Myśli Braterskiej – to także Myśl w czyn! Jest więc okazją by skierować ku Wam kilka myśli, które w najbliższym czasie przy Waszym udziale zamierzamy zmaterializować.

1. Najserdeczniejszą myśl – słowa podzięki kieruję ku tym druhnom i druhom od zucha poczynając a na druhach seniorach kończąc, którzy w momencie reaktywowania Komendy Hufca byli czynnymi członkami ZHP na naszym terenie.To dzięki Wam mógł się reaktywować nasz nyski Hufiec. Dla uczczenia tego historycznego aktu Komenda Hufca chcąc dać wyraz Waszym zasługom postanowiła nadać każdemu z Was okolicznościowy Certyfikat, który zostanie przyznany na mocy Rozkazu Komendanta Hufca i wręczony w uroczystej formie.

2. Nie mniej serdeczną myśl kieruję do naszego nyskiego Naczelnego Skauta – druha Adama Czarnołęskiego, któremu składam hołd w imieniu nyskiej społeczności harcerskiej, za trwanie w służbie w czasie najtrudniejszego okresu dla całego Związku w okresie przemian ustrojowych ostatnich dwudziestu lat. Druhu Adamie bez Twojej służby, bez Twego „…mam szczerą wolę służyć całym życiem…” nie byłoby dzisiaj nyskiego harcerstwa.

3. W naszej Myśli Braterskiej nie możemy pominąć wszystkich dyrektorów szkół, opiekunów drużyn harcerskich, władz samorządowych i powiatowych, przedstawicieli przedsiębiorców, służb mundurowych i instytucji. Te braterskie myśli, przyjacielska, życzliwa atmosfera pomaga zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom realizować ich służbę dla własnego rozwoju, dla Naszej Ojczyzny i społeczeństwa.

Czuwaj!!!

/-/ hm. Adam Mazguła