Hufcowy Konkurs Wiedzy

Zapraszamy wszystkich harcerzy Hufca Nysa do udziału w Hufcowym Konkursie Wiedzy. Konkurs odbędzie się w 2 etapach: I etap – w drużynach (w celu wyłonienia reprezentantów na etap hufcowy; po jednym reprezentancie z metodyki) jest to etap korespondencyjny, II etap – na poziomie hufca.

KOSZT: 6 zł  – dotyczy tylko finalistów

Zgłoszenia: Kliknij

Terminarz:

  • Zgłoszenia trwają do 14 maja
  • Etap I: tydzień 15-21 maja ( drużyny mają zbiórki w różnych terminach stąd taki rozległy termin) Przesłane do nas do 15 maja 23.59
  • Wyniki I etapu: 23 maja
  • Etap II: 3 czerwca

Pytania prosimy kierować na e-mail : robert.rybotycki@zhp.net.pl