Komenda Hufca

Komendantka Hufca

hm. Joanna Brach
joanna.brach@zhp.net.pl

Zastępca Komendantki Hufca ds. pracy z kadrą

phm. Radosław Dunaj
radoslaw.dunaj@zhp.net.pl

Zastępca Komendantki Hufca ds. programowych

pwd. Nina Prach – Drobek
nina.prach@zhp.net.pl

Kwatermistrz

phm. Adrian Drobek
adrian.drobek@zhp.net.pl

Sekretarz

phm. Violetta Sikora
violetta.sikora@zhp.net.pl

Skarbnik

dh. Agnieszka Nocoń