Komenda Hufca


Komenda Hufca ZHP Nysa im. Karpatczyków
wybrana podczas Zjazdu Zwykłego Hufca 24 października 2015 roku
zmieniona na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca w dniu 3 września 2016 roku:


Komendantka Hufca – hm. Joanna Brach

  • Email: joanna.brach@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta ds. pracy z kadrą – phm. Radosław Dunaj

  • Email: radoslaw.dunaj@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta ds. programowych – pwd. Nina Prach – Drobek

  • Email: nina.prach@zhp.net.pl

Kwatermistrz – phm. Adrian Drobek

  • Email: adrian.drobek@zhp.net.pl

Sekretarz – phm. Violetta Sikora

  • Email: violetta.sikora@zhp.net.pl

Skarbnik – dh. Agnieszka Nocoń

  • Email: agnieszka.nocon@zhp.net.pl