Konferencja instruktorska

Konferencja ma na celu wypracowanie kierunków rozwoju Chorągwi Opolskiej ZHP oraz konsultacje z delegatami na 39. Nadzwyczajny Zjazd ZHP, który będzie obradował nad zmianami w statucie.

Konferencja odbędzie się w 3 panelach:
• I: część dla drużynowych i przybocznych (od 16. r.ż.) – w przygodowej i warsztatowej formie;
• II: część dla przewodników i podharcmistrzów (nie będących uczestnikami części I);
• III: część dla harcmistrzów i podharcmistrzów z otwartą próbą harcmistrzowską;

Termin:
• Część I: 24-25 marca 2017 r.
• Część II i III: 25-26 marca 2017 r.

Koszt: 10 zł (w cenie nocleg i wyżywienie) [możliwości dla rodzin – więcej pod linkiem niżej]

ZGŁOSZENIA DO 15 MARCA

Więcej informacji: https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/l_czarnecki_zhp_net_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0a4a12a649acb4aec917d2b263a79d99e&authkey=AcmgY_CK21Mer1TOKpOWkWs

Zgłoszenia: https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/l_czarnecki_zhp_net_pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=pHfIVC2E9GZk8%2B14u7Po6NqF2anHPhJETIW%2Bo7UTB8M%3D&docid=1_1d1e2183215534c5f867184bc70e6438f&wdFormId=%7B7B7169BC-6087-4D55-B028-5549C7117CA2%7D&action=formsubmit