Namiestnictwo wędrownicze

Druhny i druhowie wędrownicy!

Rozkazem komendanta hufca L6/2008 z dnia 15.12.2008r. powołano w naszym hufcu namiestnika wędrowniczego. W związku z tym należałoby utworzyć namiestnictwo wędrownicze, zorganizować jego struktury, określić cele i zadania. Ustaliliśmy termin i miejsce zbiórki organizacyjnej namiestnictwa na dzień 7 marca 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Hufca przy ul. Ujejskiego 12 (Collegium Medicum). Zapraszamy wszystkie działające w naszym hufcu osoby w wieku wędrowniczym (od 16 lat), chętne do wspólnego działania. Przedtem jednak zachęcam do wypowiedzenia się tu na forum na temat Waszej wizji namiestnictwa. Proszę o propozycje, pomysły, pytania.Wasze wpisy mogą okazać się bardzo pomocne przy tworzeniu namiestnictwa. Spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie do czego jest nam potrzebne namiestnictwo wędrownicze, jakie powinny być jego cele i zadania. Zachęcam do dyskusji i zapraszam na zbiórkę organizacyjną 7 marca.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Namiestnik wędrowniczy phm. Marek Mróz