Święto Niepodległości

Jest to szczególny dzień radości z wolności, umiłowania ojczyzny, pamięci o przeszłości i poległych w walce o ideały. Jednostki z Hufca Nysa wzięły udział w 105. obchodach rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w Nysie, Prudniku i Głuchołazach.

⚜️ Nyskie drużyny brały udział w uroczystości pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.

⚜️ W Prudniku odbył się apel na placu Szarych Szeregów, harcerze wzięli udział
w uroczystej mszy świętej, a także pełnili wartę i złożyli kwiaty pod pomnikiem na placu Wolności.

⚜️ Drużyna z Głuchołaz pełniła wartę honorową i złożyła kwiaty pod pomnikiem Weteranów Walk o Niepodległość.

Skip to content