Harcmistrz Łukasz Czokajło, członek Głównej Kwatery ZHP odszedł na Wieczną Wartę

Harcmistrz Łukasz Czokajło, czlonek Głównej Kwatery ZHP odszedl na Wieczną Wartę.

Cześć jego pamięci!

Źródło: https://zhp.pl/2019/harcmistrz-lukasz-czokajlo-odszedl-na-wieczna-warte/