Zjazd Zwykły Hufca Nysa

Rozkazem Komendantki Hufca ZHP Nysa L7/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 został zwołany Zjazd Zwykły Hufca Nysa.
Rozpocznie się on 9 września 2019 roku w Nysie.

Lista osób z prawem wyborczym