Zjazd Zwykły Hufca Nysa

W dniu 9 września obradował Zjazd Zwykły Hufca Nysa, który wybrał na funkcję komendantki hufca druhnę phm. Violettę Sikorę.

W skład Komendy hufca zostali powołani następujący instruktorzy:
phm. Radosław Dunaj – Zastępca komendantki ds. organizacyjnych;
phm. Grzegorz Nowacki – Członek Komendy ds. pracy z kadrą;
pwd. Wojciech Kowalski – Członek Komendy ds. programowych
hm. Maciej Paweł Bandurski – Kwatermistrz hufca;
dh. Agnieszka Nocoń – Skarbnik hufca.

Wybrana przez Zjazd Komisja Rewizyjna Hufca ukonstytuowała się w następującym składzie:
phm. Adrian Drobek – Przewodniczący Komisji;
pwd. Nina Prach-Drobek – Wiceprzewodnicząca Komisji;
pwd. Rafał Raczkowski – Sekretarz
phm. Marek Mróz – Członek komisji

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym władzom.

Zjazd Hufca w dniu 6 października o godzinie 11 w siedzibie hufca kontynuuje swoje obrady, podczas których podda pod głosowanie strategię rozwoju hufca na lata 2019 – 2023.